Friday, June 08, 2012

Piter Feris: Last Call for the Living


Sve više je poznatih pisaca koji su nam podarili dostojne naslednike. I to ne samo naslednike kao autore na koje su uticali, već prave naslednike. Svoju decu. Za sada je najuspešniji i najbolji sin Stivena Kinga – Džo Hil. Ali tu je i sin Džona Le Kare – Nik Harkavej.

Sada im se pridružio i Piter Feris, sin Džona Ferisa po čijoj knjizi je De Palma snimio Furiju.

Last Call for the Living je južnjačka gotika koja se bavi pljačkom i njenim posledicama. Teži mejnstrimu i na neki način ga i dotiče. Teži Kormaku Makartiju i na neki način ga dotiče.

Ali, iako je Last Call for the Living solidan prvenac, mlađani Feris ima još da uči. Pripovedanje je solidno, no kao da Feris nije mogao da se odluči za određene fokalizatore, pa je reč davao skoro svakom u romanu. Čekamo novu knjigu.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...