Wednesday, August 10, 2016

Karton siti, Urban Bug, recenzija


Prikaz je izvorno objavljen ovde.

Već dobro poznati pisac mlađe generacije Željko Obrenović, ko-autor romana “Srpski psiho” (sa Aleksandrom Ilićem) i autor romana “Talog” pokazuje zavidnu raznolikost u pripovedanju i veliko umeće u kratkoj strip formi u ovom neuobičajenom albumu, kolekciji sedam unikatnih priča koje su vrlo disjunktne u tonu i žanrovskoj pripadnosti, ali pokazuju jedinstvo u kvalitetu i jednom setnom i kritičkom pogledu na stvarnost i njene buduće inkarnacije.

U ovom izražajnom postupku je Obrenović odlično podržan od strane talentovanih crtača i kolorista, koji svaki za sebe jedinstvenim stilom komplementiraju odgovarajuće pripovesti na način koji sastim odgovara sadržaju.

Jedna priča ima veze sa sumanutim detektivskim zapletom koja se tiče ljubičaste krave i sudbine celog sveta koja zavisi od toga da li će ista preživeti otmicu. U oštrom kontrastu sa ovakvim epskim zamasima, su vrlo lične konverzacione priče, u kojima samo naizgled karakteri pričaju kroz ceo strip, a tek se kroz vizuelne preokrete dobija kompletna slika okolnosti i zapleta. Obrenović se kreće i u širokim vremenskim okvirima, od I svetskog rata do nedefinisane budućnosti, i smelo korača u najekstremnije situacije koje nikada ne bivaju ni trivijane ni manje užasne zbog ograničenog prostora na kojem su predstavljene.


Ono što posebno izdvaja ovo izdanje je činjenica da je ugledni izdavač Živojin Tamburić iz Londona, odlučio da ga predstavi publici i na srpskom i engleskom jeziku, i u štampanom i elektronskom formatu, dajući šansu jednom autorskom domaćem stripu i na globalnom tržištu, što je hvale vredan napor za koji se nadamo da će tek iznedriti nova slična izdanja i proboje.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...