Tuesday, January 14, 2014

Džon Feris: Son of the Endless NightSon of the Endless Night je jedna od poznatijih Ferisovih knjiga, a po načinu na koji on ovde kombinuje žanrove – horor i advokatska drama – rekli biste da je napisana juče, a ne 1984. Jedini minus, povremeno preterana južnjačka egzotika i brojne fokalizacije.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...