Thursday, September 07, 2017

Čas anatomije -- Kameno jezero -- RTS2


U okviru emisije Čas anatomije Marija Nenezić je 28. 7. 2017. preporučila romane Danas je sreda Davida Albaharija, Kameno jezero Željka Obrenovića, Što pepeo priča Dževada Karahasana i Tunel Ernesta Sabata.

"Ovo je prilika za upoznavanje s piscem mlađe generacije koji u formi krimi zapleta piše o savremenom trenutku kada se mladi čovek suočava sa egzistencijalnom borbom u kojoj balansira između potrebe da ostane dosledan vlastitim idealima i potrebe da preživi, u okruženju koje prihvata sve osim pošten i dosledan odnos prema svetu."


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...