Monday, September 04, 2006


U novom, 51. broju internet časopisa HELLY CHERRY objavljena je moja priča SKRIVENO UNUTRA. Priča je inače već bila objavljena u TREĆEM TRGU, ali je sada značajno dopunjena i osvežena, i izgleda neuporedivo bolje.
Ako volite Tarantina, onda je ovo priča za vas.
Uživajte.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...