Friday, February 21, 2014

Laura Lipman: After I’m GoneLaura Lipman je sve bolja i bolja. Za svaki roman nađe intrigantnu premisu tako da i dalje tera po svome a ne ponavlja se. Čovek je digao pare, nestao, ostavio ženu, decu, ljubavnicu i mnogo pitanja bez odgovora. A pojavljuju se i mrtva tela.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...